Listopad 2009

Počasí:
Začátek měsíce byl chladný a zamračený, po dvou dnech začalo chumelit, ještě 4. listopadu bylo venku bílo, ale po dvou dnech při mírném oteplení se sněhová přeháňka změnila v déšť, který se objevil i v několika dalších dnech. Z mlhavých rán kolem 15. listopadu vykouklo z mraků i sluníčko a teploty hned byly vyšší, kolem 10°C. Večer 16. listopadu pršelo, ráno bylo s mlhou, ale déšť pokračoval. Po 18. listopadu se sluníčko objevovalo téměř každý den, 23. listopadu silnější vítr opět přihnal mraky s deštěm a déšť se střídal se slunečním svitem až do konce měsíce. Teploty byly vcelku vyrovnané, ráno kolem +5°C - na začátku měsíce byly nižší, kolem nuly, v poledne 8 - 14°C, večer mezi 4 - 8°C. Minimální teploty byly zaznamenány 20. a 27. listopadu -0,l°C, v přízemní vrstvě -2,5 a -3,0°C. Maximum bylo naměřeno +13,9°C 18. listopadu. V listopadu byly dva mrazové dny, v přízemní vrstvě to bylo mrazových dnů šest. Převažovaly větry jihovýchodní ve 14 dnech, jen jednou bylo bezvětří. Střední rychlost větru byla 23. a 24. listopadu 2,0 m/s, v nárazech 4,0-5,0 m/s. Ve třinácti dnech napršelo 31,4 mm, nejsilněji pršelo 4. listopadu - celkem 9,0 mm. Ve čtrnácti dnech bylo úplně zataženo, zcela jasný nebyl ani jeden den. V několika dnech v polovině měsíce se objevila mlha, ve dnech 20., 21. a 27. listopadu bylo jiní. Listopad skončil nočním deštěm.

Z jednání rady města:
Při 79. schůzi 11. listopadu vyslovila rada města souhlas s nákupem lesního traktoru zn. KUBOTA pro potřebu TSM. Rada schválila přijetí dvou zaměstnanců, zařazených mezi pracovníky na veřejně prospěšné práce. Na další 80. schůzi 19. listopadu se rada města zabývala způsobem financování nákupu lesního traktoru a souhlasila s prodejem staršího vozidla TSM na svoz komunálního odpadu. Rada města se v listopadu sešla 25. ještě jednou a schválila plán práce rady i zastupitelstva na rok 2010 - I. pololetí, dále navýšení mzdového limitu KIS o 100 tisíc Kč a roční odměny ředitelům příspěvkových organizací města. Rada města souhlasila s předloženým Přehledem úhrad za poskytování pečovatelské služby, jehož návrh předložila Olga Nosková, ředitelka Pečovatelské služby Lomnice n. Pop. Byla schválena smlouva na vydání obrazové publikace o našem městě s firmou STUDIO JB Jaroslava Bárty, smlouva na vyhotovení zadávacího řízení na zakázku "Sběrný dvůr Lomnice n. Pop." s Luskem Láskou z Vyskře. Rada města vydala nařízení č.1/2009 o vymezení místních komunikací a chodníků, na nichž pro jejich malý dopravní význam nebude v zimě odstraňován sníh a náledí.

Život ve městě:
Městský úřad zahájil 2. listopadu činnost v budově býv. lesnického učiliště po provedených nutných úpravách. Probíhala dlažba Poděbradovy ulice. Plk. Milan Franko se stal ředitelem nově zřízeného krajského ředitelství policie ČR v Liberci. Technické služby převzaly 9. listopadu nový vůz na svoz komunálního odpadu, zhotovený jičínskou firmou KOBIT. Za nepříznivého počasí došlo několikrát ke zpoždění ranního vlaku od Libuně, 9. listopadu ani do Lomnice n. Pop. nedojel, byl se zpožděním nahrazen autobusem. Ve stoupání od Cidliny na Ploužnici se ve ztížených podmínkách /mokré spadané listí na kolejnicích/ neosvědčily nové, těžší dvoudílné soupravy REGIONOVA. Od začátku měsíce byl spuštěn provoz elektronických datových schránek, o zřízení na radnici požádalo zatím jen pět fyzických osob. Město získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí na pořízení svozového auta a na 97 kontejnerů na tříděný odpad, které byly rozmístěny na 42 místech ve městě. Další předváděčky proběhly v restauraci FAJX a v kině. V ulici 5. května byla rozebrána dřevěná chaloupka č.p. 742, na Račanech a ve Staré Lomnici přibývají novostavby rodinných domků. Byly dokončeny úpravy bezprašných povrchů uliček nad vodotečí Nepokoj od Poděbradovy ulice ke Školnímu náměstí, na dalších staveništích probíhaly práce na akci "Čistá Jizera". V Palackého ulici vedle Oční optiky byla otevřena nová prodejna zeleniny a ovoce, prodej byl zahájen 30. listopadu. U bývalé kotelny TECHNOLENU pod nádražím ČD vyrostlo stanové městečko s hangáry a TEE-PEE stany, hasiči s cisternou tam 27. listopadu zkoušeli kvalitu vyrobených protipovodňových nafukovacích vaků. Téhož dne byl pracovníky TSM na Husově náměstí osazen krásný vánoční strom - stříbrný smrk, který vyrostl v ulici J. Seiferta v zahradě p. Jiřího Ježka. Dopravu obstarala bezpečně firma bratří Kobru, při instalaci pomohl s jeřábem libštátský Bedřich Škoda. V hlavních ulicích bylo zavěšeno tradiční adventní osvětlení. Koncem listopadu vešlo ve známost stanovení ceny vodného a stočného v rámci působnosti turnovské VHS. Cena vodného byla pro rok 2010 stanovena na 35,60 Kč, stočného na 27,83 Kč za 1 m3, po započítání DPH je celkové cena za l m3 69,77Kč, to je o 6,56 Kč více než v roce 2009.

Kultura:
V muzeu byla 1. listopadu zahájena výstava obrazů Daniela Geremuse - Jiřičky milými slovy faráře CČSH Aleše Jalušky a stejně milým vystoupením členek pěveckého sboru "Bořivoj" pod vedením Zdeny Lokajové. O svých zážitcích z Aljašky vyprávěl 3. listopadu v muzeu lovec a cestovatel Oldřich Horák ze Žďáru u Kumburku. Zcela zaplněné Tylovo divadlo aplaudovalo 9. listopadu hercům pražského Divadla Járy Cimrmana za předvedenou jejich nejnovější hru "České nebe". Přišla zpráva, že 11. listopadu zemřel známý herec Jiří Holý, který před časem rád pobýval ve své chaloupce na Morcinově. Ploužničtí hasiči uspořádali 12. listopadu v lomnické sokolovně svůj bál. V muzeu představil 14. listopadu svou novou knihu s názvem "Dívám se vzhůru" filmový a divadelní herec Jiří Krytinář. S osobitým humorem přiblížil návštěvníkům svůj život herecký i soukromý. Bylo to milé setkání s hercem "vzrůstu sice nejmenšího, ale ducha velikého". Vyprávění doplnil vhodně harmonikář Miroslav Orság, student pražské konzervatoře, který přednesem lidových písní dokázal rozezpívat publikum. O týden později, 21.listopadu ve vstupní hale muzea na svém "Podzimním koncertu" vystoupili sólisté, smíšený pěvecký sbor i orchestr COLLEGIUM MUSICUM ČESKÝ RÁJ, tentokrát s dirigentem Zdeňkem Zahradníkem na oslavu deseti let činnosti smíšeného pěveckého sboru. Na programu byly skladby Josefa Myslivečka, Bedřicha Smetany, Jana Křtitele Vaňhala a Fr. Doubravského. Pozornost byla věnována nové: skladbě Petra Tomeše ALLEGRO MODERATO pro smyčcový kvartet /Marta Klapková, Eva Mikulova, Miroslava Jeřábková - viola, Alois Melich - violoncello/. Pěvecké sólové party přednesl umělecký vedoucí souboru Dr. Jiří Zahradník. Zájemcům o daleké kraje udělal radost Ing. Miloslav Beneš, když 23. listopadu v kině promítal a slovem doprovázel záběry ze svého pobytu v Irsku a z potápění u pobřeží Egypta. Táboranka hrála a zpívala seniorům a přátelům dechovky 24. listopadu v sokolovně. Téhož dne se sešli na své poslední letošní schůzce mykologové a v klubovně Tylova divadla se seznámili s třemi desítkami zajímavých podzimních hub. Téhož dne nabídlo kino mimořádné promítání zajímavého filmu o Michaelu Jacksonovi. Na koncertu pěveckého sboru "Bořivoj, vystoupili 25. listopadu v sálku ZUŠ milí hosté: koncertní pěvkyně Jana Stehr-Prskavcová, na klavír doprovázená Janou Haukovou. Sbor řídila Zdena Lokajova, na klavír doprovázela Hana Hózová, pořad uváděla Marcela Brožová. Na programu byly písně J.B. Foerster a B. Smetany, Ant. Dvořáka a v závěru i L. Bernsteina. V závěru měsíce v pražském divadle Broadway křtil lomnický zpěvák Roman Tomeš za účasti Karla Gotta, Marty Jandové a ředitele Českého rozhlasu Jiřího Havla nové album s písní "Bílá dáma“, s níž byl natočen v prostředí hornického muzea ve Vinařicích u Kladna úspěšný klip. Roman Tomeš, jehož manažerem je Mgr. Pavel Hrdina, v současnosti studuje třetím rokem obor "Muzikál" na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze u profesora Eduarda Klezly. Vystupuje i v muzikálových představeních divadla Broadway. Kromě toho se věnuje i koncertní činnosti a skládání vlastních písní, spolupracuje i s lomnickými ochotníky v komedii C. Goldoniho "Poprask na laguně“.
V Orlovně při "Slavnosti želivského piva" 28. listopadu zahrála skupina "Koneckonců", v Turnově se valné hromady Občanského sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí" zúčastnilo pět lomnických členů v čele se starostou Vladimírem Mastníkem. Hlavním cílem, tohoto sdružení je vydávání vlastivědného sborníku "Od Ještěda k Troskám" a účast na akcích, týkajících se ochrany Českého ráje a Podještědí. Lomnický husitský farář Aleš Jaluška se objevil po boku Martina Mejstříka v dokumentu Petra Kaňky "Ideály a prachy", v němž se snažil zachytit současné pocity někdejších studentských vůdců po dvaceti letech od "Listopadu“. V muzeu byla 29. listopadu zahájena tradiční výstava betlémů ze sbírek Spolku českých betlémářů z Prahy. V závěru měsíce se v semilském Okresním archivu opět sešli kronikáři z našeho regionu. Vyslechli informace z turnovského Muzea Českého ráje o akcích v roce 2010 a seznámili se s výsledky průzkumu dávného osídlení v několika zajímavých lokalitách Českého ráje /např. též u Věžického rybníka/. Divadelní hra "Léto v Laponsku" lomnických autorů Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše měla v listopadu premiéru ve Finsku, v Městském divadle v Kuopiu. Hra vznikla v roce 2005 a autoři za ni získali "Cenu Alfreda Radoka" a "Cenu Českého rozhlasu 3-Vltava", kde byla také uvedena. Divadelní premiéru měla hra v roce 2006 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a vyšla také knižně v nakladatelství Labyrint. Lomnický rodák a čestný občan města Věroslav Bergr získal další významné ocenění svého díla, když ho Akademická rada Mezinárodní akademie Vesuviana jmenovala akademikem v odvětví literatury, umění a vědy. Akademie byla založena v roce 2002 v Neapoli a jejím úkolem je oceňovat hodnoty umění a kultury v rámci přátelství a úcty mezi národy.
V rámci činnosti KIS pokračovaly nenáročné vycházky seniorů pod vedením manželů Kutkových. V AION MUSIC CLUBu vystoupily v listopadu skupiny HANGOVER PAINTERS /6.11./, MEDVĚD 009+MEMENTO MORI + SKAPOLLO /13.11./, APPLE PINE + POHODEX /14.11./, XAVIER BAUMAXA /16.ll./. Dům dětí a mládeže "Sluníčko" pokračoval v pestrém programu nabídek zajímavých akcí: Zdobení keramiky a malba na sklo /3.11./, Rodičovský seminář Zdeňka Okleštka (3., 10., 17.), Vánoční keramika a výroba betlémů /5.11./, Adventní věnce a dekorace /23.11./, dvakrát byli zájemci o pozorování noční oblohy zváni k dalekohledu na lomnické letiště /13. a 20.11./, turnaj ve stolním fotbálku /9.11./. Děti z kytarového kroužku se v listopadu zúčastnili soutěže VIKÝŘ.

Tělovýchova a sport:
Stolní tenisté pokračovali v mistrovských utkáních III. ligy, skupiny C. Zvítězili v Hradci Králové a v Kolíně, prohráli v Kostelci n. O. a v Holicích. Hokejisté v libereckém krajském přeboru bojovali o čelo tabulky. Fotbalisté v I.A třídě pětkrát za sebou prohráli, nejostudněji doma s Košťálovem 1:5, přezimují na 11. místě tabulky a na jaře je čekají boje o záchranu. Také B družstvo si v okresním přeboru pohoršilo a pokleslo na 5. místo. V krajském přeboru dorostu obsadilo lomnické družstvo 8. místo, starší žáci spadli na poslední 14. místo, mladší žáci přezimují na 2. místě. Žákovská družstva byla složena z hráčů Lomnice n. P. a Košťálova. Ve 27. ročníku Lomnické hokejové ligy, která je zároveň meziokresním přeborem, zahájilo boje 19 družstev z okresů Semily, Jičín a Jablonec n. N. V hokejové krajské lize juniorů startuje společné družstvo Lomnice n. P. a Jičína, v krajských ligách mládeže hrají dorostenci, starší i mladší žáci v rámci Královéhradeckého kraje. Ve finském Kausamu byl 28. listopadu zahájen Světový pohár ve skoku na lyžích, Roman Koudelka po zahajovacím 15. místě skončil třiadvacátý. Po roce opět dorazila do našeho města výprava švédského hokejového klubu ALVESTA SK, v přátelském utkání starších žáků zvítězili hosté 4:6.

Matrika:
Významná životní jubilea oslavili v listopadu naši spoluobčané:
65 let - Josef Kutek /č.p.411/, Miloslava Vaňková /č.p.597/, Ludmila Šubrtová /č.p.1076/, Eva Crhová /č.p.2 9/,
70 let - Marie Sůvová /č.p.1127/, Bohuslav Dědek /č.p.1133/, Zdeňka Řídká /č.p.1141/, Milada Janoušková /č.p.1089/,
75 let - Vlasta Mikulová /Hrádka č.p.314/, Alois Stehlík /č.p.ll37/, Marie Jiřištová /č.p.991/, Vladimír Vaněk /Košov č.p.53/, Růžena Janatová /č.p.1136/,
80 let - Anna Plačková /č.p.1032/, Helena Rančáková /č.p.569/, MUDr. Tomáš Coufal /č.p.421/, 85 let - Marie Kodejšková /č.p.1155/

Padesát let společného života - zlatou svatbu - oslavili 19. listopadu manželé Jaroslava a Břetislav Trakalovi z Černé.

Mezi lomnické občany 19. listopadu přibyl manželům Romanovi a Magdaléně Kotlářovým syn David.

V listopadu nás opustila Zdenka Jírová /69 let/.

Kronikářem v roce 2009 byl Ing. Jaroslav Kaplan

 

Výběr období 2009

 

Copyright (c) 2006 – Městský úřad Lomnice nad Popelkou – Jakékoli další šíření obsahu bez písemného souhlasu MÚ Lomnice není dovoleno!
prog: Celistvost | design: IdeFixx